Издателство „Омофор“ представя петото издание на „Между вярата и разума. Първи въпроси“ на проф. д-р Димитър ПопмариновРече безумец в сърце си: „Няма Бог“.
Пс. 13:1

Издателство „Омофор“ има удоволствието да представи на вниманието на читателите петото, преработено и допълнено издание на „Между вярата и разума. Първи въпроси“ от проф. д-р Димитър Попмаринов.

Проф. д-р Димитър Попмаринов

Проф. д-р Димитър Попмаринов е преподавател по старозаветна библеистика, един от първите преподаватели и два мандата декан на основания през 1991 г. Православен богословски факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Автор е на книгите: Религиите (кратък речник, в съавторство), Фондация „Минерва“, 1994; Синът човешки. Образът в книга Даниил и междузаветната неканонична и апокрифна литература („Омофор“, 1999; второ издание, „Омофор“, 2021); Кратко въведение в Свещеното Писание на Стария Завет („Фабер“, 2001;); Съвременни богословски проблеми (първо изд. „Фабер“, 2001; второ изд. „Омофор“, 2004); Orthodox and Wesleyan Spirituality. Lectures, Republic of Korea, превод на кор. език, 2011; Библейско богословие: академични есета („Омофор“, 2018); в съавторство: Свещеното Писание – Херменевтика – Богослужение – Диалог (Омофор, 2018), Между вярата и разума (четвърто издание „Омофор“, 2020) както и на редица научни студии, доклади и статии в български и международни издания.

„Това последно издание на стоящата пред читателя книга е опит окончателно да бъдат затворени нейните страници. Разбираемо е, че постоянно ще се появяват нови питания. Отговорите им обаче могат да бъдат откривани в страниците на други мои книги, или дадени от други автори.
В това издание съм се опитал да изчистя някои забелязани от мен неточности и технически грешки от предишните и да отговоря на допълнителни питания от страна на читателя. Някои от разглежданите в предишните издания въпроси вече не са толкова актуални, като въпроса за тероризма или COVID 19 например. Те са оставени тук поради принципните въпроси, които разглеждат. Изправени са някои стилистични и технически грешки. В отделни текстове съм правил малки допълнения, а изцяло нов текст е въпросът за феминизма, разгледан предимно от библеистична гледна точка. Въпросите относно вярата и знанието, вярата и науката са обединени под общото заглавие, което книгата носи – Между вярата и разума.
Смятам, че чрез публикуваните досега издания, заложената цел е постигната – на популярно равнище, на разбираем език да бъдат повдигнати някои основополагащи за съвременното православно богословие богословски и в частност библеистични въпроси.
Както в реда на предишните, така и сега, в това последно издание, най-голяма благодарност дължа на Бога за здравето и времето, дарувани ми от Него, на читателите и приятелите за добронамерената критика, за поставените въпроси и бележки. Както в предишните, така и в това издание, отговорността за слабостите и грешките, открити от читателя, принадлежат само и единствено на автора.“

Рождество Богородично
2023 г.
с. Самоводене

Д. П.

Екзистенциалната криза днес е основен проблем както за отделния човек, така до голяма степен и за човечеството като цяло. Макар физическото оцеляване все още да е основна грижа на много днешни общества, в началото на всичко стои въпросът за смисъла. Неслучайно всички питания относно живота на човека, поставяни от древността до днес, по един или друг начин се свеждат именно до смисъла. Също така, по един или друг начин те водят до религията, до вярата на човека и изградената на нейна основа ценностна система.

През човешката история са водени различни спорове и са изказвани всякакви мнения относно религията. Особено през последните столетия се стигна до опита тя да бъде напълно отречена и разглеждана като отминал етап от човешкото развитие. До голяма степен това се обяснява с трудността да се отговори на нейните питания. Човекът се опитва по различен начин да отговаря на поставените от нея т. нар. „проклети“ въпроси; а те изискват отговор. Те се отнасят до произхода на света, на вселената, на живота, до собствения му произход. Свързани са със смисъла на живота, с предназначението на света и на човека; и най-важният въпрос – за съществуването или несъществуването на Бога.

Като изгражда своя мироглед, всеки човек се стреми да им намери отговори – посредством религиозна вяра, философия, наука, житейска практика. Тези области на познание обаче никога не съществуват в чист вид самостоятелно. Те винаги се преплитат помежду си и затова са взаимозависими. Проблеми изникват, когато тази взаимозависимост не се съзнава и всяка наука или научна област започва да претендира да бъде последен, краен авторитет. Това води до изкривяване и съблазънта „истината” да бъде наложена посредством външна сила.

Библията отговаря на въпроса защо е създаден светът, защо е създаден човекът, защо е написана самата тя. На въпроса „как“ отговаря науката, знанието, човешкият разум. Тези два въпроса са от различни полета на знанието. Единият е от полето на духовното знание, а другият – на емпиричното. Днес техните отговори, вместо да се допълват в съвместимост и единодействие, са в трагично противопоставяне. Дори Еклисиаст проплаква, че намирането им е „тежко занятие“, което Бог е дал на „синовете човешки, за да се упражняват в него“ (1:13). Смесването на тези полета на знание, липсата на съзнание за тяхното различно естество води до изкуствено противопоставяне на Запад между вяра и знание, между вяра и наука. Прави се опит „чудесата” да се рационализират, да бъдат сложени в прокрустовото ложе на човешкото мислене. Нуждата от разбиране на чудото се ражда не толкова от невъзможността разумът да обясни нещата около себе си, колкото от невъзможността му да обясни и разбере сам себе си.

Предложените в тази книга понятия и категории, използвани в началния етап на навлизане в богословието като цяло и библеистиката в частност, са само малка част от сложната проблематика, която е заложена в богословското мислене. Библеистиката е огромно поле на духовно и интелектуално знание. Нуждата от предварително запознаване с нейната проблематика е обусловена от навлизането в теоретичната страна на курса Въведение в библеистиката, а впоследствие и на останалите библеистични и богословски дисциплини. Вярвам, че дори и малкият повод за размисъл, който биха предизвикали тези бележки – съгласието с тях или отхвърлянето им заради привнесения понякога апологетичен и полемичен привкус, – означава, че са изпълнили предназначението си.

Между вярата и разума. Първи въпроси

Проф. д-р Димитър Попмаринов

Година на издаване: 2023

Страници: 335

ISBN 978-954-2972-97-6

Цена: 18 лв.

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

Подкрепете сайта

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...