Категория: Икона

Слово за Словото

Източник: Балкани „Синтезът на византийската изобразителна система с тази част от съвременното изкуство, която е повлияла на твоята естетика, трябва да се изтълкува като сила и способност на Преданието да асимилира и да преобразува...

За църковно-литургичните основи на православната иконография

Иконографията и агиографията са израз и богословско свидетелство за истината на Църквата, проява и ключ за разбирането на църковните догмати. Иконата няма за цел да преразкаже по опростен начин богооткровените истини и да направи...

Иконата в Библията

Из книгата "Към протестантите за Православието", © Омофор, 2001 Всеки критик на Православието трябва да обмисли една очевидна истина: ние сме вече на 2000 години. Две хиляди години християните препрочитат Книгата си; две хиляди...

За култа на Света Богородица в изкуството на Преслав през IX-X век

Източник: Литературен форум В ранната история на християнството не са много страните, които са се радвали пряко и по-тясно на покровителството на Света Богородица. Или по-точно: отсъстват преки свидетелства (веществени или писмени) за това....

Иконописта

На Шопенхауер принадлежи забележителнатата мисъл, че към великите живописни произведения трябва да се отнасяме като към височайши особи. Би било дръзко ние сами първи да ги заговорим, а трябва почтително да стоим пред тях...

Иконата и монасите

Източник: Несусвет Когато говорим за Преданието, не можем да отминем въпроса за иконата. Очевидно е, че иконата не заема случайно място в практиката на православното благочестие. Очевидно е също така, че в Новия Завет...

Йоан Дамаскин Златострунния

Източник сп. Маргарита В VІІ в.сл.Хр. сарацините завзели сирийския град Дамаск, където имало много християни. Победителите се отнасяли жестоко с тях, но по Божие провидение един християнин на име Сергий, по прозвище Мансур, бил...

Православната икона

Източник сп. Маргарита В областта на изкуството православната църква притежава безценни съкровища – иконите. Икона е дума от гръцки произход (eikon), която означава "образ", "портрет". Иконописта е изкуство, зародило се във Византия през ІV...

Бележките на един иконограф

Източник: www.myriobiblos.gr Рождество Христово "Който за нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата…" (3 член от Никео-Цариградския Символ на Вярата)

Кратко разяснение за иконопистта

Православието е извънредно красиво – то е истина, наш живот, наша радост и спасение. Всички страни от религиозния култ – от архитектурата до музиката, молитвата и иконописта – са проникнати от красота, защото православните...