Категория: Брак

Тайнството Брак

За всеки повърхностен поглед монашеството и бракът се отричат взаимно. Но при едно по-дълбоко вникване те се оказват вътрешно допълващи се там, където животът ни е на висотата на живота на Духа. Тайнството брак...

Бракът не е сделка

Доказана истина е, че когато са създавали семейство, хората от старото поколение имали повече сили и когато казвам сили, имам предвид не материални, а духовни сили. Затова те издържали много и издържат и досега....

За разтрогването на християнския брак

„…което Бог е съчетал, човек да не разлъчва“ (Мат. 19:6) Тези думи на Спасителя изразяват същността на християнския възглед за разтрогването на брака. Те са толкова ясни, че нямат нужда от тълкуване. Църквата и...

Да бракуваме ли брака?

Лекция на тема „Да бракуваме ли брака?“ бе изнесена от гл.ас. д-р Магдалена Легкоступ пред студенти от различни специалности и представители на Българския християнски студентски съюз във Велико Търново.

Великото тайнство Брак

Беседата на светогорския старец Емилиан (Симонопетритски), посветена на тайнството Брак, е включена в сборника с негови слова „Усещане за Бога“, изд. ИК „Омофор“. Поради засиления читателски интерес, след изчерпване на първия тираж, българското издание...

Християнският брак във Византия: канонична и литургична традиция

Християнската традиция, възприета като норма във византийското общество, е белязана от вътрешни напрежения при тълкуването на човешката сексуалност, брака и семейството. От една страна, тя е наследница на Стария завет, който вижда в потомството...

Съпружество без страх и шаблон

На въпроси на читатели на украинското православно списание "Фамилия" отговаря йерей Дмитрий Шишкин  – Защо понякога семейната лодка се разбива в бита и какво да правим с всекидневната рутина? Как да съхраним семейството?

Мъжът ли е глава на жената

На какви правила се подчиняват отношенията между съпруга и съпругата? Дали това е божествено или законническо право на надмощие на мъжа над жената, както изглежда на пръв поглед, след като прочетем Павловите думи: „мъжът...

Да се боиш

Неотдавна вечерях с колежка. Говорихме за какво ли не, а също и за семейния живот. – Знаеш ли – каза ми тя – никога не съм се чувствала омъжена. Да именно ’’за мужем’’ (омъжена,...

Семейният живот на свещеника

Въпросът за семейството е един от основните за битието на православното духовенство и е съвършено непознат за света на католическото. Затова преди всичко трябва да изясним различията във възгледите върху тази страна от живота...

Брак и общение

Съвременните психолози и социолози анализират безрадостния семеен живот и са разтревожени от неустойчивостта на брака и от болката, която тази неустойчивост причинява – както на съпрузите, така и на децата. Ако се вземе предвид...

Въпроси за брака и семейството

Енцикликата на Римския Папа Павел VІ „Humanae vitae” 2, обнародвана през 1968г., беше отговор на отдавна назрялата необходимост в католическата Църква да се изясни въпросът за „контрола върху раждаемостта” – употребата на противозачатъчни средства, и...

Брак и семейство: несвоевременен опит за християнски поглед върху нещата

Нека читателят не чака нещо като малка богословска дисертация, изградена по правилен, предварително готов план, с цитати от отците на Църквата и авторитетните духовни писатели в необходимите места. По-скоро това ще са признания, записани...

Бракът в богословието и в живота

Темата за брака е обичайна и позната. Нейната история започва още с началото на човешката история, – но в наши дни се превръща във въпрос труден, трънлив и проблематичен, особено за религиозните и богословските...

Съвети към венчаващите се

Според Вас, само дълбоко вярващи хора ли трябва да пристъпват към тайнството Венчание? Ако не, как хората, които все още не са укрепнали във вярата, да се подготвят и да възприемат това тайнство?