На Световната среща на религиите в Москва няма да има съвместни молитви и общи богословски декларациБЛИЗКИ ТЕМИ:

Споделете в социалните мрежи