Библия

БИБЛИЯ

Сиреч книгите на Свещеното писание на Ветхия и Новия Завет

Издадена от Светия Синод на Българската православна Църква, София, 1992 г.

Стар Завет

1. Първа книга Моисеева – Битие
2. Втора книга Моисеева – Изход
3. Трета книга Моисеева – Левит
4. Четвърта книга Моисеева – Числа
5. Пета книга Моисеева – Второзаконие
6. Книга Иисус Навин
7. Книга Съдии Израилеви
8. Книга Рут
9. Първа книга Царства
10. Втора книга Царства
11. Трета книга Царства
12. Четвърта книга Царства
13. Първа книга Паралипоменон
14. Втора книга Паралипоменон
15. Първа книга на Ездра
16. Книга на Неемия
17. Втора книга на Ездра
18. Книга на Товита
19. Книга Иудит
20. Книга Естир
21. Книга на Иова
22. Псалтир
23. Книга Притчи Соломонови
24. Книга на Еклисиаста или Проповедника
25. Книга Песен на Песните
26. Книга Премъдрост Соломонова
27. Книга Премъдрост на Иисуса, син Сирахов
28. Книга на пророк Исаия
29. Книга на пророк Иеремия
30. Книга Плач Иеремиев
31. Послание на Иеремия
32. Книга на пророк Варуха
33. Книга на пророк Иезекииля
34. Книга на пророк Даниила
35. Книга на пророк Осия
36. Книга на пророк Иоиля
37. Книга на пророк Амоса
38. Книга на пророк Авдий
39. Книга на пророк Иона
40. Книга на пророк Михей
41. Книга на пророк Наума
42. Книга на пророк Авакума
43. Книга на пророк Софония
44. Книга на пророк Агей
45. Книга на пророк Захария
46. Книга на пророк Малахия
47. Първа книга Макавейска
48. Втора книга Макавейска
49. Трета книга Макавейска
50. Трета книга на Ездра

 

Нов Завет

1. От Матея свето Евангелие
2. От Марка свето Евангелие
3. От Лука свето Евангелие
4. От Йоана свето Евангелие
5. Деяния на светите Апостоли
6. Съборно послание на св. ап. Иакова
7. Първо съборно послание на св. ап. Петра
8. Второ съборно послание на св. ап. Петра
9. Първо съборно послание на св. ап. Йоана Богослова
10. Второ съборно послание на св. ап. Йоана Богослова
11. Трето съборно послание на св. ап. Йоана Богослова
12. Съборно послание на св. ап. Иуда
13. Послание на св. ап. Павла до Римляни
14. Първо послание на св. ап. Павла до Коринтяни
15. Второ послание на св. ап. Павла до Коринтяни
16. Послание на св. ап. Павла до Галатяни
17. Послание на св. ап. Павла до Ефесяни
18. Послание на св. ап. Павла до Филипяни
19. Послание на св. ап. Павла до Колосяни
20. Първо послание на св. ап. Павла до Солуняни
21. Второ послание на св. ап. Павла до Солуняни
22. Първо послание на св. ап. Павла до Тимотея
23. Второ послание на св. ап. Павла до Тимотея
24. Послание на св. ап. Павла до Тита
25. Послание на св. ап. Павла до Филимона
26. Послание на св. ап. Павла до Евреите
27. Откровение на св. Йоана Богослова

 

Преди да започнем да четем Библията

Как да четем Библията?
Свободата в Библията
Православният подход към Библията
Защо в Библията има четири Евангелия?
Има ли разлика между Евангелие и Библия?
Заобичайте да четете Светото Евангелие
Четенето на Евангелието като тайнство
Какво е всъщност Евангелието в живота на вярващия?

Още за Библията

Библейските преводи на български език
Как Църквата е утвърдила каноничните книги на Новия Завет и е отхвърлила апокрифите
Посланието на пророците
7 причини, които показват, че четенето на Библията и Преданието е едно и също
Видео-поредица „Книгата на книгите“

Трудните места в Евангелието

Хулата против Духа
Премъдростта биде оправдана
Работниците от единадесетия час
Лъх от тих вятър
Ти рече
Много тела на починали светии възкръснаха
Мъртъвците да погребват своите мъртъвци
Махни се от мен, сатана